Juontajat: Salli Syrjänen ja Jennie Mariani-Cerati
Kuvat: Liisa Hietanen