Ensi syksynä terveys- ja tunnetaitojen opetus alkaa uusin painotuksin peruskoulun ensimmäisestä luokasta lähtien. Opetushallitus näkee, että tunnetaitojen kattavammalle opetukselle on tarvetta. Uusi opetussuunnitelma korostaa sosiaalisen kanssakäynnin ja mielen hyvinvoinnin merkitystä.

empatia+
Kuvassa (vas) Nora Vierimaa, Veeti Nerg ja Ninnu Vierimaa

Yksilökeskeisyys ja menestymisen korostaminen yhteiskunnassa, voi heijastua voimakkaasti lasten ja nuorten arvomaailmaan. Empatian puute ilmentyy esimerkiksi siinä, miten sosiaalisessa mediassa kommunikoidaan.

Empaattisuutta ja muita tunne-elämän taitoja oppii vain elämällä ihmisten kanssa, toteaa Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Linnea Karlsson Ylen haastattelussa. Vuorovaikutuksen painottuminen sosiaaliseen mediaan voi kaventaa oleellisesti lapsen tai nuoren tunnetaitojen kehitystä, jatkaa Karlsson.

Lisääntyvä tunnetaitojen opettelu koulumaailmassa on hieno asia, mutta se yksistään ei riitä, jos muun yhteiskunnan asenteet eivät tätä oppia tue, sanoo Karlsson. Vanhempien esimerkki ja kodin malli ovat suuressa roolissa, millaisia tunnetaitoja lapsia omaksuu.

Hyvän pohjan lapsen empatiakyvyn ja tunnetaitojen kehittymiselle antavat vanhempien aito kiinnostus lasta kohtaan sekä lapsen ja vanhemman yhteinen tekeminen, toteaa Ylen haastattelema Suomen Mielenterveysseuran projektisuunnittelija Riikka Nurmi.

Teksti: Marko Korosuo

Kuvat: Martta Nerg