Haastattelija: Catharina Herlin

Haastateltava: Jussi Vento