Ilkka Jukarainen

Arkena juhlaa on valmistaa helposti  kiusausta  kotimaisesta kalasta ”Järkisärjestä”.