Mitä tapahtuu ihmisessä, joka ei koe istuvansa mihinkään sukupuoli roolitettuun muottiin? Mikä johtaa siihen ettei ihminen enää halua tulla määritellyksi normien mukaan, vaan päätyy ilmaisemaan itseään muunsukupuolisuuden kautta.
Paula Malleus koosti monipuolisen video ja audio aineiston pätkäksi, joka vastaa tähän Jousia Tuonenjoen tarinan kautta.

Toimittaja ja videomateriaali: Paula Malleus
Kuvat: Aino Ahola

Lisää toimittajasta: https://www.paulamalleus.com/