Toimittaja: Ville Lätti

Haastateltava: Jyri Lipponen