hyvinvointi
Kuva: Veera Visuri

Tutkijoiden mielestä hyvinvoinnin vaikutus talouteen on myönteinen ja se tulisi ottaa huomioon päätöksenteossa. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa arvioidaan kehittyneiden yhteiskuntien hyvinvointiongelmia ja -mahdollisuuksia.

”Hallitusten pitää ottaa oppia hyvinvointitutkimuksesta niin talouspoliittisessa päätöksenteossa kuin vanhustenhuollossakin –  ja se kannattaa.” Tätä mieltä on kanadalainen taloustieteilijä John F. Helliwell. Hän on  yksi vuosittaisen YK:n onnellisuusraportin kirjoittajista.

Helliwellin mielestä poliittisia toimenpiteitä arvioidaan liikaa kustannus-hyötyanalyysin kautta. Politiikan sosiaaliset ja hyvinvointivaikutukset tulisi ottaa paremmin huomioon, sillä niillä on vaikutusta  myös talouteen.

Hyvinvoinnin lisääminen julkisella sektorilla voidaan Helliwellin mukaan toteuttaa yksinkertaisilla toimenpiteillä, kuten ottamalla vanhukset mukaan palvelutalon sisustuksen suunnitteluun.  Näin tehtiin Britannian Exeterissä ja vanhusten lääkärikäynnit vähenivät. Vanhusten sosiaaliset kontaktit sekä tyytyväisyys lisääntyivät.

Well-being and beyond  –kirjan julkistamistilaisuus on Helsingissä 9.4., jolloin Helliwell on itse paikalla. Kirja on Sitran ja New Economics Foundationin kanssa toteutetun tutkimuksen tulos. Tutkimuksessa käsitellään uudenlaisia hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä mahdollisuuksia,  ja julkaisu pyrkii kokonaisvaltaisemman hyvinvoinnin ymmärtämisen  kasvattamiseen.

”Niillä työpaikoilla, joilla luottamus johtoon kasvaa kymmenpisteisellä asteikolla vain yhden pisteen, on sama vaikutus tyytyväisyyteen kuin yli 30 prosenttia korkeammilla tuloilla. Silti niin julkisen ja yksityisen sektorin työpaikoilla 30 viime vuoden aikana tuloerot ovat kasvaneet ja luottamus on vähentynyt”, Helliwell kirjoittaa Well-being and beyond  -julkaisussa.

Teksti: Olli Juntunen