Sosped-säätiön alla toimiva Itä-Helsingin Kulttuuripaja Kupla vietti avajaisiaan marraskuun lopulla. Vertaisohjaajaksi koulutettuja on jo kuusi.

Kulttuuripaja Kuplan toimitilat ovat hyvien kulkuyhteyksien varrella ja kivenheiton päässä Puotilan metroasemalta. Kulttuuripaja Kuplan kävijöiden ja vertaisohjaajien lisäksi avajaisiin oli kutsuttu Sosped-säätiön ammattilaisia. Taustalla pyöri reaaliajassa Sosped-säätiön Mieletöntä Valoa-hankkeen nuorten aikuisten tekemä pop up- radio-ohjelma ja tarjolla oli seisovan pöydän herkkuja.

Kulttuuripaja Kuplan toiminta pohjautuu kulttuuripajamalliin, jossa keskitytään osallistujien voimavaroihin ja vahvuuksiin. Kulttuuripajamalli mahdollistaa myös uuden oppimisen. Kuplan kohderyhmään kuuluvat helsinkiläiset 18-35 -vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on jokin mielenterveyden haaste. Diagnoosia ei vaadita. Toiminnassa keskitytään saamaan onnistumisen kokemuksia kivan ja mielekkään yhteisöllisen ryhmätoiminnan kautta. Samalla omat voimavarat vahvistuvat.

Vertaisohjaajan työkirjaan tutustumista. Kuva: Susanne Salin

Kulttuuripajalla voi kouluttautua vertaisohjaajaksi

Vertaisohjaajien ohjaamien ryhmien teemoissa vain luovuus on rajana. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä mitään ennakkotaitoja tarvita. Kulttuuripaja on syrjinnästä vapaa matalan kynnyksen paikka.

Kulttuuripaja Kupla tarjoaa puitteet, joissa jokainen osallistuja voi halutessaan kokeilla erilaisia toiminnallisia ryhmiä, kuten lautapelejä, sisustamista, askartelemista, kirjoittamista, luovaa valokuvausta ja musiikillista toimintaa. Musiikin tekemiseen on hyvät puitteet, sillä Kuplalla on käytössään kerran viikossa laadukas studio, jossa voi tehdä esimerkiksi rap-musiikkia tai soittaa musiikkia bänditilassa.

Lautapeli-iltapäivä. Kuva: Susanne Salin

Kulttuuripaja Kuplan kävijä voi halutessaan hakea vertaisohjaajakoulutukseen, jonka suorittamisen jälkeen on mahdollista alkaa ohjata omaa harrasteryhmää. Kukin vertaisohjaaja päättää ryhmänsä teeman itse. Vertaisohjaajakoulutuksia järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa.

Sosped-säätiö kannustaa nuoria aikuisia löytämään vahvuutensa vertaisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Sosped-säätiö, jonka alla kulttuuripajat toimivat, toimii turvatakseen ihmisten tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja yhteisöihin. Sosped-säätiön tavoitteena on keskittyä sellaisten ihmisryhmien tukemiseen, jotka ovat ajautuneet elämässään erilaisiin haasteisiin tai jääneet ilman julkista tukea. Sosped-säätiön kulttuuripajatoiminta pyrkii vahvistamaan nuorten aikuisten omia voimavaroja sekä kannustaa heitä ohjaamaan toisia vertaisiaan samassa ikäryhmässä. Kulttuuripajatoiminnassa yhdessä tekemisen hengellä on merkitystä.

Emma Lehtovuori