KESKUSPUISTO – metsä lähellä, luonto kaupungissa

Keskuspuisto on Helsingin suurin puisto joka ulottuu etelästä Töölönlahdelta aina pohjoiseen Haltialaan ja Vantaanjoelle. Yli sata vuotias keskuspuisto tarjoaa tuhannen hehtaarin mahtavat retkeily-, kuntoilu-, viljely- ja virkistymismaastot.

Keskuspuistoa uhkaa kymmenien hehtaarien tuho uuden yleiskaavaehdotuksen myötä. Sen myötä keskuspuistoa kavennettaisiin Hämeenväylän itäpuolelta Pirkkolasta ja Maunulanpuiston kohdalta. Keskuspuistoa supistettaisiin myös eteläpäästä.

Kun Helsingin asukasmäärä kasvaa, korostuu viheralueiden merkitys ja käyttö. Siksi Keskuspuistoa ei saa pienentää eikä uhrata ylimitoitetuille rakentamistavoitteille.

 

Alla olevasta linkistä pääset allekirjoittamaan adressin keskuspuiston hyväksi.

https://www.adressit.com/keskuspuistoa_ei_saa_supistaa

Julia Sivén