EU-parlamentti haluaa lääkekannabikseen EU:n laajuisia säännöksiä, sekä rahaa lääkkeen tutkimiseen. Suomessa se muun muassa tarkoittaisi sitä että lääkekannabis astuisi Kela-korvauksen piiriin.

Suomessa on ollut mahdollista saada lääkekannabista erityisluvalla vuodesta 2008 saakka. Vuonna 2012 Fimea antoi luvan lääkekannabiksen myynnille. Luvan saanut lääke on nimeltään Sativex, joka on tarkoitettu MS- taudin aiheuttamaan lihasjäykkyyden hoitoon.

Lääkekannabis on saanut paljon mediahuomiota viime vuosina. Suomessa on vain muutamia lääkäreitä jotka kirjoittavat reseptin lääkekannabikselle. Luku on pienentynyt koska Kela puuttui asiaan lähettämällä vuonna 2017 syksyllä ukaasin reseptejä antaneille lääkäreille. Kela ilmoitti että lääkekannabis ei ole sovelias minkään kiputilan hoitoon, sekä uhkasi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran puuttuvan asiaan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylitarkastaja Katja Pihlajainen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa Suomen linjausta siten, että tutkittua tietoa lääkekannabiksesta on liian vähän ja tulokset ovat ristiriitaisia. 

Lääkekannabiksen erityislupa päätökset ovat puolittuneet vuodesta 2017.

Suomen toiminta on ristiriidassa EU-parlamentin tiedotteesta sillä, parlamentti kehottaa helpottamaan lääkekannabiksen saatavuutta ja puuttumaan esteisiin mitkä vaikeuttavat lääkkeen määräämistä potilaalle. Tämän lisäksi parlamentti haluaa että lääkekannabikselle mahdollistetaan luotettavat ja riippumattomat laaja alaiset tutkimukset. 

Toimittaja : Julia Jalli