Nuoruuden sanotaan usein olevan ihmisen parasta aikaa. Silloin saa erehtyä, kokeilla kaikenlaista ja tehdä vääriä valintoja. Kun kaikkea ei voi vielä osata tai tietää, on lupa mokata ja oppia sitä kautta.

Nyt nämä virheitä tekevät, ajoittain jopa hieman hukassa olevat nuoret ovat hallituksen julkaiseman kehysriihen yhtenä säästökohteena. Uudistuksilla pyritään esimerkiksi nopeuttamaan opinnoista valmistumista ja pidentämään työuria niiden alkupäästä.

Virheitä ei saisikaan enää tehdä.

Ensi syksyn yhteishausta lähtien korkeakoulut voivat halutessaan varata aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Näillä ns. uusien ylioppilaiden kiintiöillä suositaan juuri valkolakin tai ammatin saaneita.

Tämä saattaa johtaa siihen, että yksi välivuosi venyykin usean vuoden mittaiseksi. Pahimmassa tapauksessa opiskelupaikkaa jää kokonaan saamatta. Jos siis ei tiedä tarkalleen, mitä haluaa opiskella, ei ehkä kannata hakea laisinkaan. Se saattaa olla virhe.

Toinen uudistus koskee korkeakouluopiskelijoita, jotka haluavat opiskella ensimmäisen tutkinnon jälkeen vielä toisen samantasoisen, esimerkiksi yliopistossa kaksi kandin tutkintoa. Uudistuksen jälkeen opintotukea ei myönnetä enää toiseen tutkintoon.

Jo nyt peräänkuulutetuille, tulevaisuudessa tarvittaville ”työelämän moniosaajille” voisi useammasta tutkinnosta kuvitella olevan pelkästään hyötyä. Toisen tutkinnon havittelukin on kuitenkin virhe.

Kyseiset uudistukset herättävät ainakin allekirjoittaneessa lähinnä pelonsekaisia tunteita. Ensimmäistä kertaa en ole korkeakouluun hakemassa, joten kiintiöt eivät minua hyödytä. Varsinaista haaveammattiakaan minulla ei ole ollut sitten alakoulun, eli saatan haluta opiskella kaksi tutkintoa. En tiedä vielä. En halua enää tehdä päätöksiä, joista en ole täysin varma.

Onneksi on olemassa kansanopistot, kuten HEO, sekä muut vapaan sivistystyön oppilaitokset. Nyt lukukauden ollessa loppusuoralla tulevaisuus hahmottuu jo hiukan selkeämpänä. Täällä juuri Trombitin kaltaisten projektien kautta on mahdollista kokeilla ja oppia itse tekemällä. Virheet ja erheetkään eivät ole kiellettyjä.

pressikuvat-1-26

Tiiu Nurkka