perustulokokeilu-01”Perustulo on kaikille yhteiskunnan täysi-ikäisille jäsenille ehdoitta ja vastikkeetta maksettava kuukausittainen rahasumma, joka korvaisi pitkälti nykyisen vähimmäissosiaaliturvan eri muodot”, perustulo.org kertoo sivuillaan.

Perustulokokeilua selvittänyt työryhmä luovutti ensimmäisen ehdotuksensa perustulokokeilusta sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntysälle keskiviikkona. Ehdotuksessa suositellaan kaksi vuotta kestävää kokeilua. Hallituksen antama määräraha riittäisi noin 1 500 suomalaiselle. Työryhmä on kuitenkin sanonut että kokeilussa pitäisi olla noin 10 000 ihmistä. Työryhmä ehdotti että satunnaisotolla valittaisiin 18–63 vuotiaita suomalaisia. Eläkeläiset eivät koeryhmään kuuluisi.

Mahdollisesti ensi vuonna alkavassa perustulokokeilussa joillakin ihmisillä olisi mahdollista päästä kokeilemaan osittaista perustuloa, mikä olisi 550 – 750 euroa kuukaudessa. Perustulosta ei makseta veroa. Osittainen perustulo korvaisi perusturvaetuuksia, kuten työttömyyspäivärahan ja toimeentulotuen. Ansiosidonnaiset etuuden jäisivät suurimmaksi osaksi ennalleen.

Hallitus on sanonut tekevänsa päätöksen huhtikuussa kokeilun etenemistavoista.

Perustulokokeilulla byrokratiaa pyritään vähentämään ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää. Kokeilun tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja kannustaa työntekoa. Perustulo antaisi työttömille paremman mahdollisuuden ottaa vastaan pienpalkka- ja pätkätöitä ilman pelkoa perustulon menettämisestä.

Perustulon kustannukset huomioitaisiin veronkorotuksilla. Mitä suuremmat tulot ovat, sitä suurempi veroprosentti. Esiselvityksessä annettiin esimerkkinä 500 euron perustulo kuukaudessa, jolloin siitä ylittävän osan tulovero olisi 40 prosenttia. Perustulon ollessa 700 euroa kuukaudessa, olisi siitä ylittävä tulovero 50 prosenttia.

 

Teksti: Kirsi Halmetoja

Kuvat: Martta Nerg