Tällä hetkellä Suomessa pörssiyhtiön johdossa on henkilö, joka on harvemmin sukupuoleltaan nainen kuin etunimeltään Juha. Vain kahta pörssiyhtiötä johtaa nainen. Suomessa on 118 pörssiyhtiötä.

Vuosi sitten tilanne oli tismalleen sama paitsi, että silloin vain yhtä pörssiyhtiötä johti nainen. Naisten aseman kehitys on kuitenkin ollut nousujohteista koko vuosituhannen alun, vaikka ihan viime vuosina tahti on hieman hidastunut.

II Porssikollaasi                              Naisten asema bisnesmaailmassa on hitaasti paranemassa.

Vuonna 2003 naisten osuus yhtiöiden hallituspaikoista oli ainoastaan 7 prosenttia. Keskuskauppakamarin uusimmissa, vuoden 2015 tilastoissa naisten osuus oli noussut 17 prosenttia. Suurissa pörssiyhtiöissä jo lähes kolmannes hallituspaikoista on naisten hallussa.

Eritoten nuorissa ikäluokissa naisten osuus yhtiöiden johtoryhmissä on kasvanut selvästi, selviää Keskuskauppakamarin viime vuoden lopulla julkaistusta naisjohtajaselvityksestä.

Syynä kehitykseen on vuonna 2008 täydennetty pörssiyhtiöiden hallinnointikoodi. Sen mukaan hallituksessa on oltava sekä miehiä että naisia. Poikkeama tästä vaatii julkista perustelua. Hallinnointikoodi on tuplannut naisten hallituspaikkojen osuuden.

Teksti Jukka Leskinen, kuva Kristiina Sievi-Korte