Punainen Risti järjestää viikon 12 aikana useita tapahtumia. Niiden avulla rohkaistaan ihmisiä kertomaan, miten hyvien päätösten, positiivisten mielikuvien, tarinoiden, ystävyyssuhteiden ja kohtaamisten kautta luodaan syrjinnästä vapaata ilmapiiriä kaikille.  Kampanjassa otetaan kantaa siihen, miten suvaitsevainen yhteiskunta rakennetaan käytännön tekojen ja päätösten kautta.
 Kampanjassa halutaan näyttää, kuinka suomalaiset ovat avoimia ja hyväntahtoisia. Mukana on urheiluseuroja, viranomaisia ja muita yhteisöjä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelun väkeä


Punaisen Ristin perustehtäviin kuuluu järjestön lain ja asetuksen mukaan avustaa kaikkein heikoimmassa ja haavoittuvimmassa asemassa olevia, puolustaa ihmisarvoja ja -oikeuksia. Kohteina eivät ole pelkästään naiset, vaan myös lapset ja miehet.
Rasistinen käytös on syrjintää, jossa ihmiset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan taustansa tai oletetun ominaisuutensa perusteella.

  

 

Tua Sinkkilä