”Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on tarjota vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja sosiaalista tukea erityisesti niille, jotka ovat vaarassa jäädä yksin ja kaipaavat yhteyttä muihin ihmisiin. Ystävätoiminnalla vahvistetaan ihmisten hyvinvointia ja lisätään yhteisöllisyyttä.” (Lainaus: SPR Ystävätoiminta-sivusto)

Päteekö tämä myös vapaaehtoisiin, jotka kouluttautuvat ystäviksi? Tutustuminen Länsi-Vantaan osaston ystävätoimintaan antoi vastauksen. Myyrmäen koulutetut ystävät kertovat ystävätoiminnan tärkeäksi myös heille itselleen.  Toimipisteessä vapaaehtoiset ystävät hoitavat päivystyksen, kutovat yhdessä Äiti Teresa-peittoja Tammiston Konttiin, viettävät ystäväiltoja keskenään ja toteuttavat Myyrmäen monitoimitalossa järjestettäviä myyjäisiä.

kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_7 (1 of 1)
Arja Lehtinen (oik.) kokee ystävätoiminnan antavan mielekästä toimintaa eläkepäiviin.

Myyrmäen päivystyspisteessä Arja Lehtinen kertoo, että hän etsi SPR:n jäsenenä mielekästä toimintaa jäätyään eläkkeelle. Lehtinen kokee auttamisen tärkeäksi, koska suurin osa vanhuksista on kotiin sidottuja vammaisia. Heille on tärkeää, että on ystävä joka lähtee vaikkapa kauppaan mukaan. Lehtinen mainitsee, että Myyrmäen ystävät tekevät ryhmänä käyntejä myös palvelutaloihin noin kerran kuussa. Näille käynneille on juuri koulutettujen ystävienkin helppo tulla mukaan ja saada ensituntumaa käytännön toimintaan. 

kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_21 (1 of 1)
Eira Vahtera tietää miten tärkeää on  että joku tulee käymään.

Toinen aktiivisesti Myyrmäen ystävätoiminnassa mukana oleva Eira Vahtera on samoilla linjoilla. Hänkin tuli toimintaan mukaan saadakseen itselleen virikkeellistä toimintaa ja antaakseen aikaansa sitä tarvitseville. Vahtera mainitsee, että paitsi yksinäisen niin myös ystävän on saatava positiivinen kokemus toiminnasta. Lähiomaisen sairastuttua alzhaimeriin Vahtera opiskeli kurssien kautta taudista ja hänelle kehittyi ymmärrys siitä ja sen vaikutuksista vanhuksiin. Hän päätti hyödyntää saamaansa kokemusta ja tietoa myös ystävätoiminnassa. Vahtera aprikoi, että SPR:n toiminnan ja siinä tutuksi tulleiden henkilöiden kautta myös hän saa tukiringin, jos hän itse sitä myöhemmin tulee tarvitsemaan. 

Ystävätoiminta lähtee alueellisista ja paikallisista tarpeista ja sitä toteutetaan paikallisesti jo yli 350 SPR:n osastossa. Ystävätoiminnan tuki kohdentuu noin 25 000 ihmiselle. Osastossa monimuotoista ystävätoimintaa ja muita sosiaalipalvelutoimintoja edistää ystävätoiminnan yhteyshenkilö. Monimuotoisen ystävätoiminnan avulla tarjotaan tukea ja toimintaa vanhuksille, nuorille, maahan muuttaneille, omaishoitajille, laitoksessa asuville ja vangeille  (Lähde: SPR Ystävätoiminta-sivusto). Ystävätoimintaan mukaan haluava tai ystävää itselleen taikka omaiselleen kaipaava saa lisätietoa Suomen Punaisen Ristin sivuilta:

https://rednet.punainenristi.fi/ystavatoiminta

Ystävätoiminta kokoaa samanhenkisiä ja auttamishaluisia henkilöitä viettämään aikaa yhdessä ja tekemään hyvää. SPR:n Ystävätoiminnan tavoite toteutuu siis myös koulutettujen ystävien piirissä: yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja vuorovaikutusta.

Teksti ja kuvat: Kristiina Sievi-Korte

 

kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_11 (1 of 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_10 (1 of 1)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_3 (1 of 1)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_neliö (1 of 5)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_neliö (5 of 5)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_neliö (4 of 5)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_20 (1 of 1)

 

 

 

 

kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_15 (1 of 1)kristiina sievikorte_SPR ystavatoiminta_2016_19 (1 of 1)