8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivän juuret juontavat Yhdysvaltoihin, jossa 1900-luvun alussa työläisnaiset osoittivat mieltään tekstiilialalla toimivien naisten heikkoja työoloja ja alhaisia palkkoja vastaan. Viralliseksi  teemapäiväksi se nimettiin kuitenkin vasta vuonna 1975, ja suomalaisen almanakan sivuilla naistenpäivä on komeillut vuodesta 1990 eteenpäin.

YK on julistanut naistenpäivän naisten oikeuksien ja kansainvälisen rauhan päiväksi. Päivään alun perin tiiviisti osaksi kuuluneet poliittiset arvot ovat näkyneet etenkin länsimaisessa juhlinnassa vuosi vuodelta vähemmän. Suomessakin naistenpäivä on tätä nykyä pääasiassa tunnettu äitienpäivään verrattavissa olevana hemmottelupäivänä, jolloin miehet muistavat vaimojaan, pojat äitejään ja kollegat toisiaan ruusujen, tai pienten lahjojen voimin.

Poliittinen peli ei ole kuitenkaan täysin menetetty. Tänä vuonna naistenpäivän teemana on sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä. Kaikki YK:n jäsenmaat ovat hyväksyneet tavoitteen.

YK:n tasa-arvojärjestö UN Women painottaa teemapäivän olevan ajankohtaisempi kuin koskaan. Naiset ympäri maailmaa kokevat edelleen paljon syrjintää ja väkivaltaa. Järjestön mukaan tämä on suurin este tasa-arvon saavuttamiselle maailmassa. UN Women korostaa myös, ettei tasa-arvo ole vain naisille, tai miehille, vaan se on ihmisoikeuskysymys, ja niin ollen kuuluu kaikille.

 

Teksti: Anni Hausen