Poliisin kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut 2000-luvun aikana. Poliisi itse kokee vähäisen väkivallan työhön kuuluvana.

 

Poliisin kerrotaan suorittavan tänä päivänä enemmän hälytystehtäviä kuin aiemmin, mutta entistä vähemmällä henkilöstöllä. Suomen Poliisijärjestöjen Liiton varapuheenjohtaja Leena Leppälä sanoi tämän näkyvän henkilöstön jaksamisessa. SPJL:n valtuuston syyskokous järjestettiin Helsingissä marraskuussa.

– Yhä useampi työntekijä uupuu työssään, mikä heijastuu väistämättä kansalaisille tarjottaviin palveluihin. Työmäärän lisääntyminen koskettaa myös koko sisäisen turvallisuuden ketjua: niin poliisia, Hätäkeskuslaitosta kuin oikeusministeriön hallinnonalaa, Leppälä jatkaa.

Hallintotieteiden maisteri Henri Rikanderin tekemän tutkimuksen mukaan poliisin kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut 20 vuodessa. Hän havaitsi lisääntyneen väkivallan aineistoa kerätessään. Väkivalta poliisia kohtaan on myös raaistunut ja monimuotoistunut.

Rikanderin väitöstutkimuksessa tarkasteltiin poliisin voimankäytön toimivaltaa, voimankäyttötilanteiden syntyä ja seurauksia sekä poliisin kohtaamia väkivaltatilanteita ja oikeusturvakysymyksiä.  

“Perusvääntö” ei päädy rangaistavaksi

Tutkimuksessa käy ilmi, että poliisiin on syntynyt ei-toivottua sietämisen kulttuuria, sillä vähäinen poliisiin kohdistuva väkivalta koetaan työhön kuuluvana. 

– Kuvaava ilmaisu väkivaltaan suhtautumisesta on poliisien käyttämä termi ”perusvääntö” tai se, että ankaraa väkivaltaa lievempien tapausten lukumäärää ei edes muisteta, kertoo Rikander.

Väitöstutkimuksen mukaan kaikista poliisiin kohdistetuista väkivallan teoista ei seuraa näiden tekijälle lain edellyttämää seurausta. Syinä ovat aiemmin mainittu sietämisen kulttuuri sekä prosessiekonomia, jolla viitataan poliisin kokemukseen käräjäoikeudessa esiintymisestä vastenmielisenä, turhana tai ylimääräisenä tehtävänä.

SPJL:n varapuheenjohtaja Leppälä painottaa, että väkivaltaa ei tulisi sietää ammattinsa vuoksi.

 – Kenenkään ei pidä sietää väkivaltaa ammattinsa vuoksi, eikä sitä voida pitää hyväksyttävänä toimintamallina poliisia kohtaan.

Riittävät resurssit edellytyksenä työn toimivuudelle

Poliisi suorittaa tänä päivänä enemmän hälytystehtäviä kuin aiemmin, mutta entistä vähemmällä henkilöstöllä. Leppälä sanoo tämän näkyvän henkilöstön jaksamisessa. Yhä useampi työntekijä uupuu työssään, mikä heijastuu väistämättä kansalaisille tarjottaviin palveluihin. 

– Työmäärän lisääntyminen koskettaa myös koko sisäisen turvallisuuden ketjua: niin poliisia, Hätäkeskuslaitosta kuin oikeusministeriön hallinnonalaa, korostaa Leppälä valtuuston syyskokouksessa.

– Riittävä henkilöstömäärä on edellytys poliisien työturvallisuudelle, työssä jaksamiselle ja koko sisäisen turvallisuuden ketjun toimivuudelle, painottaa SPJL:n valtuusto.

Maan hallitus on luvannut nostaa poliisien määrää 300:lla yhteensä 7500:aan.

 

 

Toimittaja: Anni Lötjönen

Kuvat: Inkeri K.