Luonnonvarakeskus (Luke) julkaisi torstaina Sopeutumisen tila 2017 -raportin Helsingissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Raportti selvittää maa-, metsä-, riista-, kala- ja porotalouden keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen. Selvitys on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Luken tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio esittelee raporttia lehdistötilaisuudessa 16.3.2017.

Raportin esittelytilaisuudessa korostettiin odotetusti, että ilmastonmuutoksesta ei ole enää tarpeen väitellä, sillä se on totta ja se tulee koskettamaan meitä kaikkia.  Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei enää yksinään riitä, vaan tarvitaan siihen sopeutumista. Pitää tiedostaa riskit jotta niitä voidaan hallita.

Pirjo Peltonen-Sainio on johtanut raportin kirjoittamista.

Ilmastonmuutokseen liittyvien uhkien lisäksi nähdään myös mahdollisuuksia. Esimerkkinä maa- ja metsätalousministeriö pitää ilmastonmuutokseen liittyvän teknologian ympärille syntyvää liiketoimintaa.

Ääri-ilmiöiden lisääntyminen on nähty jo nyt esimerkiksi erilaisina sääilmiöinä. Luken erikoistutkija Teppo Vehanen kertoo esimerkin kalatalouden näkökulmasta vuodelta 2015, tuolloin jääkantta ei poikkeuksellisesti muodostunut juurikaan kuin Perämerelle. Kalastajat kokivat vaikutuksen niin, että saaliit jäivät pieniksi, koska kalat eivät käyttäytyneet kuten normaalisti ja riesana oli lisäksi myrskyt sekä merimetsot.

Kuvassa erikoistutkija Teppo Vehanen.

Ilmaston lämpenemisen tuodessa Suomeen erilaisia kasvintuholaisia, joudutaan viljelyssä käyttämään tehokkaampia keinoja niiden torjuntaan. Tuholaismyrkyt vaikuttavat pölyttäviin hyönteisiin, joiden väheneminen näkyy esimerkiksi metsämustikan sadon määrissä ja laadussa. Mustikat ovat useiden riistaeläinten ravintoa, jolloin vaikutukset ulottuvat myös riistakantoihin.

Linkki Sopeutumisen tila 2017 -raporttiin

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-381-9

Lähde: Luonnonvarakeskus

 

Teksti ja kuvat:

Anni Sulonen